Presentaties, aftermovie en opnames

Op deze pagina vindt u de presentaties, aftermovie en opnames van het Congres Mobiliteitstransitie ’22.

Aftermovie

Opnames

Madurozaal (hoofdprogramma)
Break-out 3: Verduurzaming & Klimaat
Workshop ronde 1: Edvard Hendriksen, Over Morgen – De inclusieve mobiliteitstransitie – naar een integrale visie op de vraag en aanbod van mobiliteit
Workshop ronde 2: Rik Braams, Ministerie van IenW – De weerstand bij veranderingen in het mobiliteitssysteem
Workshop ronde 3: Piet Steigstra, Zuid-Holland Bereikbaar – Duurzaam mobiliteitssysteem, toekomstbeeld vanuit MaaS


Taste of Holland-zaal
Break-out 2: Brede Welvaart
Workshop ronde 1: Joyce van Brecht, Hogeschool van Amsterdam – Het belang van gedragsverandering
Workshop ronde 2: Kamieke van de Riet en Marije Baars, Zet – De rol van Social design in ruimtelijke transitieopgaven


Boon van Starpzaal
Break-out 1: Parkeren en hubs
Workshop ronde 1: Lili Mostard en Anne de Grijs, Braining the Future – Hoe Design Thinking perspectieven bij elkaar brengt

Keynote presentaties

01. Presentatie Saskia Kluit – Met mobiliteitsbeleid de wereld verbeteren

02. Presentatie Hans Hugo Smit – De mobiliteitstransitie en gebiedsopgave zijn niet los van elkaar te zien

03. Presentatie Niek Mouter – De mate waarin je de MKBA kunt gebruiken

Break-out 1: Parkeren en hubs

04. Presentatie Chris de Veer – Leerervaringen van de mobiliteitshubs in Alkmaar en Haarlem

05. Presentatie Labots Van Egeraat Mulder – Meer leefbare straten door parkeren op afstand in den Haag

06. Presentatie Alan Hoekstra – Mobiliteitshubs langs het Hoofdwegennet: schakels in een duurzaam integraal mobiliteitssysteem

07. Presentatie Ernst Bos en Annick van Vliet – Er gaat niets boven een bereikbaar Groningen: hoe geven mobiliteitshubs meer ruimte op straat voor (toekomstige) bewoners en bezoekers?

Break-out 2: Brede Welvaart

08. Presentatie Onno van der Veen – Leren leven met file

09. Presentatie Liselotte Bingen en Diana Vonk Noordegraaf – Brede welvaartsindicatoren voor mobiliteit

10. Presentatie Hans Voerknecht – De kloof in bereikbaarheid van ontplooiingsmogelijkheden

11. Presentatie Eric van Huissteden en Stijn Ringnalda – Mobiliteitsvisie Groningen

Break-out 3: Verduurzaming & Klimaat

12. Presentatie Nils Verkennis – Micromobiliteit is onmisbaar voor duurzame, stedelijke mobiliteit

13. Presentatie Rogier Beenders en Igno Notermans – Bijsturen en leren in de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem

14. Presentatie Maarten de Vies – Hoe staat deelmobiliteit in verhouding tot de gebiedsontwikkeling in Amsterdam?

Workshop ronde 1

15. Presentatie Edvard Hendriksen – De inclusieve mobiliteitstransitie – naar een integrale visie op de vraag en aanbod van mobiliteit

16. Presentatie Joyce van Brecht – Het belang van gedragsverandering

17. Presentatie Lili Mostard – Hoe Design Thinking perspectieven bij elkaar brengt

Workshop ronde 2

18. Presentatie Rik Braams – De weerstand bij veranderingen in het mobiliteitssysteem

19. Presentatie Kamieke van de Riet en Marije Baars – De rol van social design in ruimtelijke transitieopgaven

Workshop ronde 3

20. Presentatie Piet Steigstra – Duurzaam mobiliteitssysteem, toekomstbeeld vanuit MaaS

21 Presentatie Iskandar Tange – Regie op de digitale buitenruimte