”Er is waarschijnlijk geen universele oplossing voor een succesvol mobiliteitssysteem voor de toekomst. Maar we kunnen wel van elkaar leren. Daarom staat het programma in het teken van kennisuitwisseling en actieve participatie. ”

Monique Verhoef
Dagvoorzitter

Congres Mobiliteitstransitie

Op 31 mei 2022 vond het Congres Mobiliteitstransitie plaats in Madurodam. Het centrale thema was de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland bereikbaar én leefbaar blijft? Wat zijn de opgaven op het gebied van bouw, infra en mobiliteit? Hoe zorg je als gemeente dat inwoners meegaan met die transitie? En wat zijn de innovaties die kunnen zorgen voor de noodzakelijke versnelling? Dit thema werd behandeld in de pijlers parkeren, hubs, verduurzaming en brede welvaart.

Bekijk de aftermovie

Sprekers

Wie waren erbij?

Het Congres Mobiliteitstransitie ’22 werd bijgewoond door professionals uit de volgende sectoren:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Landelijke overheid
 • Bestuursorganen
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Mobiliteitsaanbieders
 • Leasemaatschappijen
 • OV-bedrijven
 • Zorgvervoer- en taxibedrijven
 • Toeleveranciers
 • App-ontwikkelaars
 • Software (zijnde geen app-ontwikkelaars)
 • Onderzoeks- en adviesbureaus
 • Politiek
 • Werkgevers
 • En meer

Raad van Advies

Samen met een team van professionals is het programma samengesteld:

Gythe Lammers
ministerie IenW
Marco van
Burgsteden
CROW
Sonila Metushi
KNV

Partners

Media partners