”Dit congres is bedoeld voor beleidsmakers, strategen, vervoerders, lease maatschappijen, aanbieders van deelmobiliteit, projectontwikkelaars, gemeenten of werkgevers die willen weten hoe ze in de toekomst met hun mobiliteitsbeleid om moeten gaan ”

Lisanne Noorlander

Programmamanager

Programma Congres Mobiliteitstransitie

Gemeenten moeten nú aan de slag met de mobiliteitstransitie om te voorkomen dat het op termijn mis gaat. Zonder ingrijpen komt de bereikbaarheid onder druk te staan, gaat het leefklimaat erop achteruit en zal het lastig worden om de klimaatdoelen te behalen.

Tijdens dit congres gaan we zowel plenair als in verschillende break-outs dieper in op het onderwerp Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. De inloop is vanaf 09.00 uur en de aansluitende netwerkborrel duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Bent u ingeschreven? Klik dan op ‘bijwonen’ van een de break-out of workshop die u niet wilt missen.