”Er is waarschijnlijk geen universele oplossing voor een succesvol mobiliteitssysteem voor de toekomst. Maar we kunnen wel van elkaar leren. Daarom staat het programma in het teken van kennisuitwisseling en actieve participatie. ”

Monique Verhoef
Dagvoorzitter

Congres Mobiliteitstransitie

Op 31 mei vindt het Congres Mobiliteitstransitie plaats. Het centrale thema is de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland bereikbaar én leefbaar blijft? Wat zijn de opgaven op het gebied van bouw, infra en mobiliteit? Hoe zorg je als gemeente dat inwoners meegaan met die transitie? En wat zijn de innovaties die kunnen zorgen voor de noodzakelijke versnelling? Dit thema wordt behandeld in de pijlers parkeren, hubs, verduurzaming en brede welvaart.

 

Plannen voor 2030, 2040 of zelfs 2050 zijn er genoeg. Maar de mobiliteitstransitie begint nu. Om de stip op de horizon over enkele decennia te bereiken, kunnen we niet langer wachten. Tijdens het Congres Mobiliteitstransitie ’22 kunt u in gesprek met stakeholders in deze transitie over de uitdagingen en vooral de kansen die er liggen voor een mobiliteitssysteem dat duurzaam en verkeersveilig is. Uiteindelijk draagt dit bij aan de leefbare stad en regio.

Het congresprogramma wordt opgebouwd uit vier pijlers:
– Parkeren
– Hubs
– Brede welvaart
– Verduurzaming

Sprekers

Deelnemers

Het Congres Mobiliteitstransitie ’22 zal worden bijgewoond door professionals uit de volgende sectoren:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Landelijke overheid
 • Bestuursorganen
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Mobiliteitsaanbieders
 • Leasemaatschappijen
 • OV-bedrijven
 • Zorgvervoer- en taxibedrijven
 • Toeleveranciers
 • App-ontwikkelaars
 • Software (zijnde geen app-ontwikkelaars)
 • Onderzoeks- en adviesbureaus
 • Politiek
 • Werkgevers
 • En meer

Raad van Advies

Samen met een team van professionals stellen wij het programma voor u samen:

Gythe Lammers
ministerie IenW
Marco van
Burgsteden
CROW
Sonila Metushi
KNV

Partners

Media partners